Pigisanik nalilinnik aqutsineq

Pigisanik nalilinnik aqutsineq tassaavoq “suliffeqarfiup ataqatigiissitamik suliniutaa pigisanit nalilinnit nalimik piviusunngortitsiniarluni”. Pigisanik nalilinnik aqutsinerup iluaqutissartaasa pingaarnerit ilagaat unammillersinnaanermut nukittorsaaneq ingerlatsinermi tatiginassuseqarnikkut naatsorsuutaareersinnaasumillu pilersitsisinnaanermi.  Pigisanik nalilinnik aqutsinermi aaqqissuussaasumik suleriaaseq aamma ingerlatsinermi aningaasartuutinik annikillisaasarpoq, tunniussisinnaanermik annertusaalluni, isumannaallisaanermik pitsanngorsaalluni, suliap ingerlarnganik pitsaanerpaamik pilersitsisarluni, pilersaarusiornermik tulleriissaarinermillu pitsaanerpaalersitsisarluni aammalu suliffeqarfinnik pitsaanerusumik ingerlatsillunilu aqutsisinnaalersitsisarluni.

Attaveqarfigitigut

Peter Esbjerg Hejn

Senior Market Manager, Operation & Maintenance
Oqarasuaat: +45 5161 8716
Ataatsimut isigalugu immikkut ilisimasalittut ilisimasat, O&M pillugu teoriimik atuineq, nukissiornermi suliaqarfiit arlallit iluanni suliaqarneq aqqutigalugu teknikip tungaatigut misilittakkat tunngavigalugit, Rambøll pigisanik nalilinnik aqutsinermi siunnersuinermik immikkuullareqqinnaamik neqerooruteqarsinnaavoq.
 

O&M-imik malinneqqissaarneq

Sullissinitta suliaqarfiup iluani piumaneqarnerat naapertorlugu ukiut marlut kingulliit iluanni Rambøll Energy-p immikkoortuani O&M-imik immikkut ilisimasalittut suliaqarfeqalersimavoq. Misilittakkavut pioreersut tunngavigalugit, annertuumik O&M-imik suliaqarfimmi teknikip tungaatigut immikkut ilisimasalittatsinnik qitiusunik sungiusaasimavugut, sulianik pigisanik nalilinnik aqutsinermut tunngasunik pilersaarusiornertalimmik suliaqarsinnaalersinniarlugit peqqissaarussamik misissueqqissaarnermik tunngavilimmik. Suleriaaseq taanna nukissiorfinni angisuuni O&M-imik siunnersortitut siuttutut inissisimanermik aqqutissiuussisimavoq.
 
 

Teknikip tungaatigut ilisimasat O&M-illu iluani immikkut ilisimasaqarneq kattullugit

Europap iluani nunarsuarlu tamakkerlugu pingaarutilittut inissisimavugut, Skandinaviamilu siuttuulluta siunnersuisut allat tunniussinnaasatsinnik neqerooruteqarsinnaanatik, teknikip tungaatigut suliaqarnermit misilittakkanit nukissiornermi suliat ingerlaasii pillugit ilisimasat aaqqissuussinerillu O&M-illu iluani immikkut ilisimasaqarneq kattullugit eqqarsaatigissagaanni. Ukiut arfineq-pingasut kingulliit iluanni suliniutini 25-ni sulisimavugut ilaatigut aserfallatsaaliinissamut nalilersuinermi, tallimararterutaasa missaat nukissiorfinni suliniutaallutik. Ukiut marluk kingulliit iluinnaanni nukissiorfinni assigiinngitsuni, nukissiorfiit atortorissaarutaat 3.000-t sinnerlugit misissoqqissaarsimavavut, aserfallatsaaliuinissamut aaqqissuussinissaq tunaartaralugu, atortut iluatsinngitsoornissaasa navianassusaannik iluatsinngitsuussagaluarpatalu kingunissarisinnaasaanik naliliinermik tunngavilimmik. Nukissiorfinnit misilittakkatta annertuut siunnersuusiorsinnaatippaatigut, piareersaasinnaalluta aaqqiissutissanillu atorneqarsinnaasunik aallarniisinnaalluta. 
 
Suliarisarsimavavut pilersaarusiorneq, suliarinnittussarsiuussineq, aallarniinerlu nunarsuaq tamakkerlugu nukissiorfinni, aammattaaq nukissiorfinni suliffigisimasatsinni ingerlatsinermi aserfallatsaaliuinermilu malittarinnittarluta. Suliarinnittarnivut O&M naapertorlugu aaqqissuussaanerusumik suleriaaseqartumik ingerlasarput, sullitatsinnillu navianaataasinnaasunik aningaasartuutissanillu aqutsinerannik ikiorsiisarluni, sutigut tamatigut sullissinermik suleriaatsimillu pitsaanermik tunniussisinnaanngorsitsisarluni.
 

Sullitavut peqatigalugit sulisarnerput

Sullissisarnivut ineriartortitsiuarnermik tunngavilersortarpagut, aaqqiissuteqarnitsinni tamatigut sullitatsinnik qanimut suleqateqarnikkut. Tikikkuminassusermik naammassinnissinnaassusermillu pitsanngorsaaneq sullissinitsinnut ilaalluinnarpoq, aserfallatsaaliuinermullu aaqqiissuteqarnerit upperaagut, suliffeqarfiit ataasiakkaat periusaanni sorlaqarluinnartut. Sullitatsinnik qanimut suleqateqarnitsinni neqeroorutigisarparput aserfallatsaaliuinermut suleriaatsinik pitsannguingaatsiarnissamut pilersaarusiorneq. Immikkut ilisimasalittatta misilittakkatik atortarpaat, misilinneqarnikunik misilittarneqarnikuusunillu aqutseriaatsinik, ineriartortitsinernik pilersaarusiornermilu periutsinik sullitatta ingerlatsinermut aningaasanik aqutseriaasianut naleqquttumik aaqqiissutinik tunniussinikkut. Suliffeqarfinnut suliat ingerlaasiannik suleriaatsinillu nutaanik saqqummiinikkut sulianik naammassisaqartarpugut, suliffiit aalajangersimasut allannguinissamut pilersaarusiaannit tunngavilinnik.

O&M-imik kiffartuussinerit

Rambøllip O&M-imik kiffartuussineri imaqarput:
 
Aaqqissuussineq pilersaarusiornerlu
 • Tatiginassuseq qitiutillugu aserfallatsaaliuineq aamma navianaataasinnaasut tunngavigalugit aserfallatsaaliuineq
 • Aserfallatsaaliuinissamut pilersaarusiorneq
 • FMECA (Failure mode, effect & criticality analyses - iluatsinngitsoornissamik, sunniutissanik aamma apeqqusiisumik misissueqqissaarneq)
 • CMMS-imik atuineq aallarniinerlu
 • Kingoraartissanik aqutsineq aamma ingerlasussanik piareersaaneq aqutsinerlu
 
Atatitsinissamik naammassinninneq
 • Atatitsinissaq pillugu najoqqutassiat
 • Ingerlatsinermik pitsanngorsaaneq
 • Misissuinerit & teknikimut tunngasunik nalilersuinerit
 • Suliffimmut najoqqutassiornerit
 • Iluatsinngitsoornissamik naliliinerit 
 
Atatitsinissamik ingerlatsineq
 • Atatitsinissaq pillugu GAP-imik misissueqqissaarnerit aamma pitsanngorsaanissamik siunertarisat
 • Ingerlaatsip atatinnissaa pillugu siunertarisat  (atuutsinneqalerfimmiit atorunnaarsinneqarnissamut)
 • KPI-mik ilusilersuineq
 • Atatitsinissap allanngorneranik ingerlatsineq
 • Aaqqissuussineq (Ilusilersuineq, siunertat aamma iliuusissamik pilersaarusiorneq)
 • Availability analysis (Tatiginassuseq, pineqarsinnaassuseq aamma atatitsisinnaanissaq)
 • OEE (Atortut tamaasa isigalugit atorluarsinnaassusaat - Overall Equipment Effectiveness)
 • TPM (Total Productive Maintenance)
 • LCC & LCP (Life Cycle Costs & Life Cycle Profit)
   

Ramboll Maintenance Academy

Rambøllip Ramboll Maintenance Academy, ataavartitsinissamik pilersuinermillu pitsanngorsaanissaq pillugu pituttorsimanngitsumik pikkorissarfiusoq ingerlappaa. Siunertaraarput pikkorissartutta fagini pineqartuni teoriimut tunngasunik kiisalu ilisimasamik ulluinnarni qanoq timitalersinnaanissaat anguniarlugu piginnaasassaannik pilersussallugit. 2005-imiilli Ramboll Maintenance Academy pilersinneqarmat teknikerit 700-nik amerlanerusut aqutsisullu Rambøllip avataaneersut kiisalu Rambøllimeersut arlallit pikkorissarnerni taakkunani peqataasimapput.

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)
Imaneq 32, 2. sal
DK-3900 Nuuk
Greenland
Tel:+299 32 40 88

Mail: ramboll@ramboll.gl

CVR

CVR

Rambøll Kalaallit Nunaat A/S
10146801

Other sites

Other sites