Nukissiorneq pillugu iliuusissiaq

Nukissamik nioqqutissiornissamut, nuutsitsinissamut, siammarterinissamut aammalu atuinissamut iliuusissiorneq pilersaarusiornerlu aallaaveqarpoq nukissiuuteqarneq eqqarsaatigalugu ingerlatsilluarnissamik immikkoortuni tamani - suliffeqarfinniit kommuninut naalakkersuisunullu.

Meeting situation

Attaveqarfigitigut

John Flørning

Service Line Manager
Mobile: +45 5161 8653

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
Oqarasuaat: +45 5161 8766
Rambøllip nukissamik iliuusissiorneq aamma pilersaarusiorneq eqqarsaatigalugit naammassisinnaasai imaqarput nukissiutinut tunngassuteqarsinnaasunik tamanik, tassa nukissiornermit nukissanik atuinermut. Nukissamik iliuusissiornerni pilersaarusiornernilu pisortat suliffeqarfiutaat namminersortullu ikiortarpavut, tamakkununnga ilanngullugit kommunit, suliffeqarfiit pilersuinermik ingerlatallit, kattuffiit/peqatigiiffiit, IFI-t, ineriartortitsisut suliffeqarfiillu.
 
Sullissinitta ilagaat:
 • Iliuuseqarnissaq eqqarsaatigalugu nukissamik pilersaarusiornerit
 • Pilersaarutit kissaanermut tunngasut
 • Politik pillugu misissuinerit
 • Silaannaap pissusia pillugu pilersaarusiornerit
 • Karbon pillugu paasisitsiniaanerit
 • Illoqarfinni nukissiorneq pillugu tunngaviusumik pilersaarusiornerit
 • Nukissiorneq pillugu pitsaanerpaamik atuinissaq eqqarsaatigalugu inissititerineq misissueqqissaarnerlu
 • Nukissiorneq pillugu inatsisinut tunngasunik siunnersuineq
 • Piviusunngorsinnaaneranik misissuinerit
 • Suliniutissanik siunnersuusiornerit  
   

Illoqarfinni nukissiornermik pilersaarusiorneq

Politikikkut inatsisitigullu suliniutit ilutigalugit silap pissusiatalu isiginiarneqarnera ilisimasaqarfigineqarnerulerneralu ilutigalugu, kommunini amerlasuuni eqqummaariffiginiarneqartut pingaarnerit ilagisimavaat nukissiorneq pillugu iliuusissiornissat piareersarnissaat eqqanaassallugu, tamatumuuna qulakkeerniarlugu nukissamik atuinerup annikillisinnissaanut pisariaqartut tamarmik isumagineqarnissaat tamakkiisumillu isigalugu aningaasartuutissat eqqummaariffigeqqissaarlugit CO2-mik aniatitsinerit annikillisarneqarnissaat.
 
Iliuusissiat tamakku nukissiornermik pilersuisut nukissamillu annertuumik atuingaatsiartartut qanimut suleqatigalugit inississorneqarput.
Iliuusissiat tamakku suliaqarfiit tamarmik kommunip iluani ingerlanneqartut tamatumunnga attuumassuteqarsinnaasut tamaasa ilanngullugit suliarineqarput, aamma kommunimi suliaqarfiup pineqartup iluani nukissiorneq eqqarsaatigalugu oqimaaqatigiissumik missingersuusiornerit, tamatumunnga ilanngullugit nukissanik atuinerit CO2-millu aniatitsinerit.
 
Siunertaraarput sullitatta piumasaqaataat malillugit piitsaanerpaamik sullissinissarput, pilersaarusiornernik kiffartorsinnaaffigut pisariaqarfiini naleqquttunilu atorlugit. Tamatuma qulakkiissavaa pilersaarusiortutta piviusorsiortunik naleqquttunillu pilersaarusiorsinnaanissaat, pilersaarusianik ilusiliisussat qanimut suleqatigalugit.

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)
Imaneq 32, 2. sal
DK-3900 Nuuk
Greenland
Tel:+299 32 40 88

Mail: ramboll@ramboll.gl

CVR

CVR

Rambøll Kalaallit Nunaat A/S
10146801

Other sites

Other sites