Timmisartukkut angallanneq

Rambøll misilittagaqangaatsiarpoq timmisartoqarfiit atortulersuuteqarneranni Europami, Afrikami, Kangia Qiterlermi, Indiami, Australiamilu 200-t sinnerlugit suliniutinik ingerlataqarsimalluni. Timmisartukkut angalanermut aaqqissuussisartugut nunarsuarmi tamani naalakkersuisoqarfinnik najoqqutassiortunillu siunnersuisarput,  isumannaallisaaneq pillugu, silaannakkut angallanneq silaannarmilu angalaarfissanik pitsaanerpaamik atuinissaq pillugu.

Attaveqarfigitigut

Jørn Hansen

Office manager, Sisimiut
Oqarasuaat: +299 866130
Timmisartoqarfinni suliniutinik pitsaanerpaamik aaqqiissutissanik suliaqarnermi Rambøll misilittagaqarluarpoq, siunnersortitut siuttuukkajuttarluni. Silaannarmi nunamilu ilusilersuinermik ineriartortitsinerit 60 million m2-it missaat isumagisimavavut. Hyderabad-imit Moskva-mut, London Heathrow-imit Københavnimut – sullissinermi ingeniøritut suliat assigiinngiiaat timmisartoqarfissualerisunut nunarsuarmi tamaneersunut angisuunut tunniuttarsimavavut.
 
Ilisimaneqarpugut timmisartoqarfinni aaqqiissutinik nutaaliaasunik suliaqartarnitsinnik piffissaq sivisunerusoq eqqarsaatigalugu ataavarsinnaasunik isumannaatsunillu, unammillersinnaasunik akilinnik. Aaqqiissutigisartakkagut silaannarmi ingeniøritut suliatigut inikillisaanerukkajuttarput toraanerukkajuttarlutillu nakkutilliissuteqartarlutillu sukangasuunik ataavartumik atugaasinnaanerat qulakkeerniarlugu. Periuseq tamanna ingeniøritut sulianik ingattaassaanngitsunik aaqqiissutinik pilersitsisarpoq, taamaasilluni atortunik atuineq sanaartornermilu aningaasartuutit (CAPEX) minnerpaaffinniisillugit.

Mittarfinnik aqutsinermik aaqqissuussineq

Mittarfiit aqunnissaanut aaqqissuusseriaatsimik nammineq sanasimavugut, Airpave. Nittartakkatigut ingerlasoq atoruminartorlu, Airpave mittarfinnik nakkutilliisarpoq, aserfallattaalisariaqalersunik ilimasaarisarisarpoq piffissarlu sivisunerusoq eqqarsaatigalugu aningaasartuutissanik pilersaarusiorsinnaalluni. Programmi nutartigaq kingulleq, Airpave 5.0, 2011-mi marsimi saqqummersinneqarpoq UX-imik ilusilersornera pitsaanerulluni, suli atoruminarnerulerluni. 

Paasisaqarnerorusukkuit atuaruk: www.airpave.ramboll.com
 

Sammisat arlariit iluanni timmisartukkut angalanermut timmisartoqarfinnullu tunngasunik immikkut ilisimasaqarneq

Peqqissaartumik teknikitigut ilisimasatta misilittagaqarnitsigullu paasisimasatta piukkunnarluinnartutut inissippaatigut timmisartukkut angallannermut tunngasunik suliniuteqarnermi aaqqissuussinermi sutigut tamatigut – sullitavut tamakkiisumik aaqqiissutinik tunisinnaallugit.
Immikkut suliarisinnaasatta ilagaat:
 • Suliaqarfimmik naliliineq missingersiuinerlu
 • Piviusunngorsinnaaneranik misissuinerit
 • Piffimmik toqqaaneq
 • Suliap ingerlannissaanut piumasaqaatit atugassarititallu
 • Tamakkiisumik pilersaarusiorneq, iliuusissanik pilersaarusiorneq, suleriaatsimut pilersaarusiorneq piviusunngorsinnaaneranullu misissuinerit.
 • Pilersaarusiorneq, ilusilersuineq sanaartornermilu sulianik nakkutilliineq, mittarfinnik inissikkiartortarfinnik uninngasarfinnillu
 • Aserfallatsaaliuinermi aqutsineq silaannarmi mittarfinnilu ingerlatsinermi
 • Timmisartunut aqqutissiuinermi nunamilu ikiuutit
 • Ilaasut utaqqisarfiinik nassatanullu aallertarfiinik pilersaarusiorneq ilusilersuinerlu
 • Nunamiittut iserfigineqarsinnaasullu pilersaarusiorneri
 • Ilusilersuinissamik pilersaarusiorneq timmisartunillu aserfallatsaaliuinermi atortorissaarutinik nakkutilliineq
 • Avatangiisinut sunniutaasussanik naliliineq
 • Ajutoorfiusinnaasunik misissueqqissaarneq timmisartornermilu isumannaallisaanermik aqutsineq 

Tamakkiisumik timmisartoqarfeqarnermut pilersaarusiorneq

Rambøll arlaleriarluni timmisartoqarnermut tamakkiisumik pilersaarusiortarsimavoq, nunarsuaq tamakkerlugu timmisartoqarfinnut, suliniutit tassaallutik ilaatigut Afrikami, Asiami, Ruslandimi, Europami Amerikallu kujataani.
 
Suliaalluartumik tamakkiisumik pilersaarusiaq sumiluunniit ilaatigut makkuninnga imaqarpoq:
 • Suliaqarfimmik suliap aallartilernerani naliliineq missingersiuinerlu
 • Misissuinissamut atugassarititaasussanillu nalilersuinerit maanna atortuutaasunik atortorissaarutinillu
 • Gap-imik misissueqqissaarnerit
 • Ineriartortitsinissamik pilersaarusiorneq aaqqiinernik assigiinngitsunik periarfissanik ilalik
 • Aningaasaliissutissanik misissueqqissaarneq (CAPEX)
 • Aningaasaqarnermik misissueqqissaarneq
 • Avatangiisinik inuiaqatigiinnillu misissueqqissaarneq 
Tamakkiisumik pilersaarusiussagaanni sammisanit assigiinngitsuneersunit suleqatigiissitaliaqartariaqarpoq timmisartoqarfinnut tunngasunik pilersaarusiortartunik, ilusilersuisartunik, illussanik titartaasartunik, ingeniørinik, avatangiisinut tunngasunik ilisimatuunik økonominillu – tamarmik timmisartoqarfimmut tunngasunik timmisartorlunilu angalanermut tunngasunik ilisimasalerujussuarnik.

Aammattaaq pingaaruteqarpoq Tamakkiisumik Pilersaarusiaq ilanngunneqassammat iliuusissanut pilersaarusiamut suleriaasissamullu pilersaarusiamut, timmisartoqarfimmut pineqartumut. 
 
Kiisalu pingaartorujussuuvoq tamakkiisumik pilersaarusiaq ineriartortinneqassasoq ICAO naapertorlugu (ICAO tassaavoq Nunat assigiinngitsut akornanni timmisartukkut angalatitsinermik suliallit kattuffiat), aammattaaq nunap iluani malittarisassanut periutsinullu naapertuutissasoq.

Airport Master Planning

Ramboll has carried out numerous master plans for airports around the world, including projects in Africa, Asia, Russia, Europe and South America.

A professional master plan includes in general:

• Initial market assessment and forecast
• Study and condition assessment of the present inventory and facilities
• Gap analysis
• Development plan with alternative scenarios
• Investment analysis (CAPEX)
• Financial analysis
• Environmental and social analysis

The development of a professional master plan requires a multidisciplinary team of airport planners, designers, architects, engineers, environmental scientists and economists – all with in-depth knowledge of the airport and aviation sector.

Furthermore it is important that the Master Plan is fully integrated with the strategic plan and the business plan for the airport in question.

Finally it is essential that the master plan is developed in full compliance with international ICAO (International Civil Aviation organisation) standards, as well as in accordance with national standards and practices.

Qulimiguulinnut mittarfiit

Ukiut ingerlanerini Rambøll suliaqartarsimavoq Danmarkimi, Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu qulimiguulinnut mittarfialunnut ilusilersuinermi suliarinninnermilu najoqqutassiortarluni.
 
Immikkut ittumik paasisimasaqarfigaavut nunat tamarmik akornanni Danmarkimilu maleruagassat taamaattunik mittarfiliornermut tunngatillugu, suliarinninnermittaaq iluaqutissat aporfissallu ilisimasaqarfigalutigit qulimiguullit mittarfii unittarfiiluunniit pillugit.
 
Napparsimaverujussuit pinartoqartillugu assartuussinermut atortorissaarutaatitik ambulancenik qulimiguulinnik atuinerulerneq malitsigalugu tulluarsaaleruttorput. Rambøllip pinartoqartillugu piareersimasussaanermut tunngatillugu ilisimasalerujussuunerata timmisartumillu angallannermut tunngasunik immikkut ilisimasaqarnerata immikkuullarilluinnartumut inissippaatigut peqqinnissaqarfeqarnerup iluani pisariaqartitat aalajangersimasut aallaavigalugit qulimiguulinnut mittarfissanik ilusilersuinissamut. 
 

Silaannaap pissusaata sunniutaanik annikillisaaneq sullerissusermillu pitsanngorsaaneq

Timmisartukkut angallannermut atortussiornerup iluani ataavartumik piusinnaasunik pilersitsivissinnaaneq pisariaqarpoq immikkoortuni aalajangersimanerusuni siamasinnerusunilu tamanut atuuttuni. Timmisartumik angallannerup iluani atortorissaaruteqarnermut ingeniøritut suliat atuivallaarnertaqanngitsut pingaaruteqarluinnarput. Taamatuttaaq aaqqissuussamik suliffeqarfissuit akornanni silaannaap sunniutaanik annikillisaanermik tapersersuineq pingaaruteqarpoq. Rambøllip timmisartukkut angallannermut tunngasunik suleqatigiissitai misilittagartuujupput ineriartortitsisunik namminersortunik, ingerlatsisunik, timmisartukkullu angallannerup iluani ineriartortitsinermi pilersaarusiornermilu periutsinik sullarissutsimik ataavarsinnaatitsinermillu tunngaviliisunik oqartussanik najoqqutassiortunillu siunnersuinermi. Ungasinngitsukkut piviusunngorsinnaanermik misissueqqissaarnermik inuiaqatigiinnullu aningaasaqarnikkullu misissuilluta suliaqarpugut Nordic Air Navigation Service-imik pilersuisut sullillugit, siunnersuutigineqartumut Single European Sky scheme-mut tunngasutigut. EU-mit pilersitsiniarnerup siunertaa tassaavoq Europa akimorlugu angalasarnerit pisariillisassallugit timmisartukkut angalasarneq pisariillisarniarlugu CO2-millu aniatitsisarneq millisarniarlugu.

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)

Ramboll Greenland (Pingaarnertut allaffeqarfia)
Imaneq 32, 2. sal
DK-3900 Nuuk
Greenland
Tel:+299 32 40 88

Mail: ramboll@ramboll.gl

CVR

CVR

Rambøll Kalaallit Nunaat A/S
10146801

Other sites

Other sites